1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą strony internetowej (adres strony).
 2. Administratorem danych osobowych i jednocześnie właścicielem strony internetowej jest firma (firma).
 3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO)
 4. Administrator zbiera następujące dane osobowe użytkowników: adres e-mail, dane adresowe, imię i nazwisko, numer telefonu, dane firmy (gdy użytkownikiem jest przedsiębiorca).
 5. Podczas korzystania ze strony internetowej, mogą być pobierane także dodatkowe informacje (takie jak rodzaj przeglądarki, adres IP, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego, aktywność na stronie internetowej).
 6. Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dane osobowe mogą być przekazane:
  - (spis podmiotów)
 7. Dane osobowe użytkowników przechowywane i przetwarzane są przez administratora aż do momentu:
  - odwołania na to zgody użytkownika, a następnie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń
  albo
  - przez okres niezbędny do wykonania umowy, a następnie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 8. Administrator ma obowiązek udostępnić dane osobowe na żądanie uprawnionych organów państwowych.
 9. Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, co odnosi skutek od momentu cofnięcia zgody. Użytkownikowi przysługuje prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych (za wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik naruszył obowiązujący Regulamin, a zachowanie tych danych jest niezbędne w celu wyjaśnienia okoliczności naruszenia Regulaminu, ustalenia odpowiedzialności i dochodzenia roszczeń).
  Użytkownik ma prawo żądania od administratora niezwłocznego uzupełnienia lub sprostowania dotyczących go nieprawidłowych danych osobowych.
 11. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mają tylko uprawnieni pracownicy. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 12. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych osobowych w celu profilowania oferty (która ma na celu marketing produktów lub usług, prowadzenie statystyk, badanie preferencji, ułatwienie korzystania ze strony internetowej).
 13. W przypadku zasadnego sprzeciwu, dane Użytkownika zostaną usunięte, chyba, że administrator będzie posiadał inną podstawę prawną do przetwarzania danych.
 14. Zgodnie z przepisami RODO, Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (np. zamiast ich usunięcia), gdy:
  - kwestionuje prawidłowość danych (na czas sprawdzenia prawidłowości),
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
  - administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Użytkownikowi,
  - Użytkownik wniósł sprzeciw wobec ich przetwarzania - do czasu stwierdzenia nadrzędności prawnie uzasadnionych podstaw po stronie administratora wobec podstaw sprzeciwu.
 15. Administrator może zachować pewne dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 16. Użytkownik ma prawo uzyskać informację od administratora o tym:
  - czy jego dane osobowe są przetwarzane,
  - jakie jest źródło pozyskania danych,
  - w jakim celu zostały pozyskane,
  - jaki jest ich rodzaj,
  - komu te dane zostały lub zostaną ujawnione,
  - czy są wykorzystywane do profilowania,
  - jaki jest planowany okres przechowywania danych osobowych.
  Ponadto ma prawo uzyskać od administratora informacje o swoich prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych (żądanie usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, itp).
  Użytkownik ma prawo pozyskać kopię swoich danych podlegających przetwarzaniu.
 17. Użytkownik może zgłaszać do administratora skargi, zapytania oraz wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych.
 18. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przedmiocie naruszenia jego prawa do ochrony danych osobowych bądź innych praw przyznanych przez RODO.
 19. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie (data) roku.

 Co to są pliki cookie?
Pliki cookie to dane informatyczne najczęściej w postaci plików tekstowych, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, wspomagające lub umożliwiające korzystanie ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer i czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

W jakim celu używamy plików cookies?
Plików cookie używamy w celu umożliwienia działania strony internetowej lub dostosowania jej zawartości do Twoich preferencji. Korzystamy z nich także w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć potrzeby użytkowników naszej strony. Na ich podstawie ulepszamy strukturę i zawartość naszej strony. Nie korzystamy z plików cookie w celu personalnej identyfikacji użytkownika.

Z jakich typów plików cookie korzystamy?
Korzystamy z dwóch głównych typów plików cookie: sesyjnych i stałych.

Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi i pozostają na Twoim urządzeniu tylko do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej.

Pliki stałe pozostają natomiast na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

Czy pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej?
Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej.

Pozostałe pliki służą tylko wzbogaceniu funkcjonalności naszej strony lub dostosowaniu jej do Twoich preferencji.

Zablokowanie plików cookie w Twojej przeglądarce może skutkować nieprawidłowym działaniem strony internetowej.

Czy pliki cookie zawierają dane osobowe?
Niektóre pliki cookie mogą być wykorzystywane do gromadzenia Twoich danych osobowych, ale tylko w celu wykonania określonej funkcji na Twoją rzecz. Tak zgromadzone dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieuprawnione.

Co to są zewnętrzne pliki cookie i czy wykorzystujemy je na naszej stronie?
Oprócz własnych plików cookie (czyli tych umieszczonych bezpośrednio przez właściciela odwiedzanej strony internetowej), istnieją także zewnętrzne pliki umieszczane przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela strony internetowej. Takie pliki cookie mogą pochodzić ze skryptów lub komponentów znajdujących się na serwerach zlokalizowanych w innym kraju lub innym systemie prawnym. Wówczas mogą obowiązywać inne zasady niż Polityka plików cookie.

Nasza strona internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu zewnętrzne pliki cookie pochodzące od:

- Google, Facebook (narzędzi służących zbieraniu danych o ruchu na naszej stronie internetowej).

Jak ograniczyć możliwość umieszczania plików cookie na Twoim urządzeniu?
Przeglądarki internetowe standardowo dopuszczają możliwość umieszczania plików cookie na urządzeniu końcowym. Możesz ograniczyć tą możliwość konfigurując odpowiednio ustawienia przeglądarki internetowej. Swoją przeglądarkę internetową możesz skonfigurować tak, aby blokowała automatyczną obsługę plikow cookie albo aby informowała Cię o każdorazowym przesłaniu pliku cookie na Twoje urządzenie. Ograniczenie stosowania plików cookie, może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.